Wnioski i petycje

Wersja do druku

Strona zawiera wnioski i petycje.


Załączone pliki:

Wniosek dot. akcji Czyste Gminy
(czystegminy1209.pdf - 5001.842 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:56:30 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych nieruchomości, których właścicielem jet Gmina
(nieruchomości1309.pdf - 497.46 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:56:56 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wyników oceny stanu faktycznego publikowanych danych w BIP
(bipdane.pdf - 4059.977 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:57:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. spółek prawa handlowego
(Wniosek dot. spółek prawa prawa handlowego.pdf - 563.8 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:58:32 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
(spolki.pdf - 563.801 KB) Data publikacji: 2016-11-09 12:59:15 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zbiorczych protokołów z oszacowania szkód
(protokoly.pdf - 400.215 KB) Data publikacji: 2016-11-09 13:00:02 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zaopatrzenia w wodę na obszarach wiejskich
(woda.pdf - 1956.445 KB) Data publikacji: 2016-11-09 13:00:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dotyczący akcji Czystsze Powietrze
(czystpowietrze.pdf - 2769.785 KB) Data publikacji: 2016-11-15 08:41:40 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dotyczący Budżetu Obywatelskiego
(budzetob.pdf - 341.678 KB) Data publikacji: 2016-11-15 08:50:08 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedż na wniosek dot.akcji Czystsze Powietrze
(odpczystpowietrze.pdf - 124.411 KB) Data publikacji: 2016-11-15 09:14:36 Redaktor: Piotr Giereś
Petycja dot. scalania gruntów
(scalanie.pdf - 2693.311 KB) Data publikacji: 2016-11-15 14:21:53 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przekazywania informacji
(wninformacja.pdf - 639.188 KB) Data publikacji: 2016-11-17 12:55:18 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. przekazywania informacji
(odpwniosek2111.pdf - 254.358 KB) Data publikacji: 2016-11-21 13:22:18 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na petycje dot. scalania gruntów
(odpscalanie.pdf - 193.36 KB) Data publikacji: 2016-12-20 13:00:47 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(wnzwiezenta2017.pdf - 436.245 KB) Data publikacji: 2017-01-13 10:07:36 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
(odpwnzwierzeta2017.pdf - 3257.396 KB) Data publikacji: 2017-01-13 10:10:42 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przedszkoli
(wnprzedszkola.pdf - 329.862 KB) Data publikacji: 2017-02-06 14:42:52 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. liczby wniosków o informację publiczną
(wnioewidencjawnioskow2017.pdf - 321.503 KB) Data publikacji: 2017-02-27 10:33:09 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wyrobów azbestowych
(wnioswyrazbest2017.pdf - 716.76 KB) Data publikacji: 2017-02-27 10:33:52 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. liczby wniosków o informację publiczną
(wniosekinf2017.pdf - 179.575 KB) Data publikacji: 2017-03-09 12:21:50 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. monitoringu gminnych programów usuwania azbestu
(Wniosekdotazbest.pdf - 436.546 KB) Data publikacji: 2017-03-10 11:39:46 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. wyrobów azbestowych
(odpazbest2017.pdf - 220.518 KB) Data publikacji: 2017-03-14 11:02:46 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych
(wniosekprot.pdf - 197.722 KB) Data publikacji: 2017-03-17 09:41:30 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szkód w gospodarstwach rolnych
(wniosekszkody03.pdf - 396.424 KB) Data publikacji: 2017-03-27 11:39:16 Redaktor: Piotr Giereś
Odpowiedź na wniosek dot. szkód w gospodarstwach rolnych
(odpszkody03.pdf - 1524.464 KB) Data publikacji: 2017-03-27 11:39:53 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek o udostępnienie informacji dot. przedszkoli
(odpprzedszkole.pdf - 770.556 KB) Data publikacji: 2017-04-07 14:40:02 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek o udostępnienie informacji dot. wyrobów azbestowych
(odazbest.pdf - 725.628 KB) Data publikacji: 2017-04-07 14:41:03 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
(inpubszkoly.pdf - 878.122 KB) Data publikacji: 2017-04-14 08:49:10 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych jednostek organizacyjnych
(danejednostek.pdf - 343.021 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:06:17 Redaktor: Piotr Giereś
Odp.na wniosek dot. danych jednostek organizacyjnych
(odpdanejednostek.pdf - 185.977 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:06:47 Redaktor: Piotr Giereś
wniosek dot. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
(wnpartnerstwo.pdf - 175.389 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:12:16 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
(wn1partnerstwo.pdf - 115.507 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:12:49 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
(odppartnerstwo.pdf - 1069.298 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:13:52 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce
(wnprojpartnerstwo.pdf - 741.729 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:18:58 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
(odpprojpartnerstwo.pdf - 198.795 KB) Data publikacji: 2017-07-06 11:19:34 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dotacji dla OSP
(wniosekosp.pdf - 313.763 KB) Data publikacji: 2017-07-17 10:55:23 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. dotacji dla OSP
(odpdotacjeosp.pdf - 556.188 KB) Data publikacji: 2017-07-17 10:56:45 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. ochrony zabytków i oświetlenia
(wnoswietlenie.pdf - 2421.758 KB) Data publikacji: 2017-07-18 12:27:00 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. ochrony zabytków i oświetlenia
(odpwnoswietlenie.pdf - 315.168 KB) Data publikacji: 2017-07-18 12:27:36 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wspierania rozwoju przedsiębiorczości
(wnprzedsiebiorczosc.pdf - 2170.87 KB) Data publikacji: 2017-07-21 09:11:40 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. rozwoju przedsiębiorczości
(odpprzesiebiorczosc.pdf - 274.205 KB) Data publikacji: 2017-07-21 09:13:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(wnzezwolenia.pdf - 212.855 KB) Data publikacji: 2017-07-21 09:17:30 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(odpzezwolenia.pdf - 235.559 KB) Data publikacji: 2017-07-21 09:18:22 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych sołtysów
(wnsoltysi.pdf - 159.51 KB) Data publikacji: 2017-08-04 13:11:48 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. danych sołtysów
(odpsoltysi.pdf - 370.464 KB) Data publikacji: 2017-08-04 13:13:53 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych zastępców Wójta, Skarbnika
(wnzastepcy.pdf - 205.053 KB) Data publikacji: 2017-08-04 13:18:17 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. danych zastepców Wójta Skarbnika
(odpzastepcy.pdf - 333.842 KB) Data publikacji: 2017-08-04 13:19:17 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. współpracy z kancelarią prawną
(wnwspkancelaria.pdf - 398.384 KB) Data publikacji: 2017-08-16 09:37:50 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. współpracy z kancelarią prawną
(odpwspkancelaria.pdf - 143.062 KB) Data publikacji: 2017-08-16 09:38:29 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. Programu Domestos
(wnprogdomestos.pdf - 9236.106 KB) Data publikacji: 2017-09-05 13:51:46 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. Programu Domestos
(odpprogdomestos.pdf - 177.51 KB) Data publikacji: 2017-09-05 13:53:44 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zezwoleń na przewóz osób
(wnprzewozy.pdf - 204.064 KB) Data publikacji: 2017-09-07 10:02:28 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. zezwoleń na przewóz osób
(odpprzewozy.pdf - 137.501 KB) Data publikacji: 2017-09-07 10:03:24 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. bilansu jedn. budżetowej
(wniosekbilans.pdf - 358.547 KB) Data publikacji: 2017-09-07 12:57:32 Redaktor: Piotr Giereś
Odp. na wniosek dot. bilansu jedn. budżetowej
(odpbilans.zip - 2740.916 KB) Data publikacji: 2017-09-07 12:58:37 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych związanych ze sprawowaniem przez Gminę opieki nad bezdomnymi zwięrzetami
(Wnzwierzeta.pdf - 6913.336 KB) Data publikacji: 2017-09-19 11:31:45 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. stanu mienia
(mienie.zip - 54020.089 KB) Data publikacji: 2017-10-04 08:46:17 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. sprawozdań SG-01
(wnSG01.zip - 66743.256 KB) Data publikacji: 2017-10-04 08:59:41 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. sprawozdań z budżetu Gminy cz.1
(sprawozdania1.zip - 49773.581 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:26:31 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. sprawozdań z budżetu Gminy cz. 2
(sprawozdania2.zip - 48689.803 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:33:49 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. programów komputerowych i aplikacji
(wnprogramy.pdf - 375.081 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:41:26 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. komunikacji z mieszkańcami
(wnkomunikacja.pdf - 741.684 KB) Data publikacji: 2017-10-10 12:40:34 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. Młodzieżowych Rad Gmin
(radamlodz.pdf - 594.413 KB) Data publikacji: 2017-10-20 09:58:00 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przekazywania informacji dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców
(wnprzedsiebiorcy.pdf - 3128.047 KB) Data publikacji: 2017-11-10 11:52:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dotacji do szkół
(wndotacje.pdf - 822.885 KB) Data publikacji: 2017-11-14 10:00:58 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. kotłów na biomasę
(biomasa.pdf - 523.649 KB) Data publikacji: 2017-12-01 14:42:14 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. poprawy efektywności energetycznej
(wnefektyw.pdf - 2372.966 KB) Data publikacji: 2017-12-06 10:30:59 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. oświetlenia
(wnoswietl.pdf - 2821.698 KB) Data publikacji: 2017-12-06 10:35:54 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zadań publicznych, funduszu sołeckiego, rad
(wnzadpub.pdf - 891.935 KB) Data publikacji: 2018-01-11 11:27:59 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania
(wnopzwierz.pdf - 3200.932 KB) Data publikacji: 2018-01-17 11:20:42 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. postępowań administracyjnych
(wnpostadmin.pdf - 4378.112 KB) Data publikacji: 2018-01-17 11:25:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. uchwał w sprawie naliczania opłaty adiacenckiej
(wnoplata.pdf - 567.821 KB) Data publikacji: 2018-01-19 13:19:21 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. umowy ze schroniskiem w 2017 roku
(schronisko.zip - 5338.081 KB) Data publikacji: 2018-02-05 12:26:25 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. utrzymania psa w schronisku
(utrzymanie.zip - 5365.988 KB) Data publikacji: 2018-02-05 12:30:06 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zapytania na utrzymanie psa w schronisku w 2018 roku
(zapschronisko.pdf - 319.385 KB) Data publikacji: 2018-02-05 12:34:50 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. usług telekomunikacyjnych
(opertelkom.pdf - 730.232 KB) Data publikacji: 2018-02-22 12:15:43 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
(wnwosp.pdf - 333.93 KB) Data publikacji: 2018-02-27 08:59:48 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. planu zamówień publicznych
(wnplanzamowien.zip - 1737.355 KB) Data publikacji: 2018-03-06 07:58:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. modernizacji oświetlenia
(wnoswietlenie.zip - 3245.085 KB) Data publikacji: 2018-03-06 07:59:48 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
(wnazbest2018.pdf - 689.343 KB) Data publikacji: 2018-04-09 14:31:11 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dokumentów związanych z ochroną środowska
(wnsrodowisko.pdf - 277.04 KB) Data publikacji: 2018-04-24 09:51:48 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zobowiązań finansowych
(wnzobowiazania.pdf - 1102.485 KB) Data publikacji: 2018-04-27 13:28:52 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.
(wnenergia.pdf - 2018.945 KB) Data publikacji: 2018-05-10 12:39:53 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. sieci gazowej
(wngaz.pdf - 1956.036 KB) Data publikacji: 2018-05-10 12:43:56 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. kosztów drukowania
(wndruk.pdf - 496.237 KB) Data publikacji: 2018-05-11 09:53:52 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. doradztwa podatkowego
(wndoradztwo.pdf - 527.889 KB) Data publikacji: 2018-05-11 09:56:55 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. usuwania i unieszkodliwiania azbestu w 2017 roku
(wnazbest2.pdf - 698.852 KB) Data publikacji: 2018-05-11 11:12:18 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. udostępnienia majątku gminy
(wnmajatek.pdf - 367.729 KB) Data publikacji: 2018-06-05 14:53:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. klubów sportowych
(wnstow.pdf - 1027.31 KB) Data publikacji: 2018-06-11 13:48:59 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. czasopism
(wndotczasopism.pdf - 503.168 KB) Data publikacji: 2018-07-24 09:56:16 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. obsługi prawnej jednostki
(wnobsprawna.pdf - 227.1 KB) Data publikacji: 2018-07-27 08:03:34 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. opłat za zajęcie pasa drogowego
(wnoplatapas.pdf - 1801.896 KB) Data publikacji: 2018-07-30 12:17:48 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. doradztwa podatkowego
(wndoradzpod.pdf - 458.97 KB) Data publikacji: 2018-08-10 12:31:25 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dofinansowania
(wndofinasowanie.pdf - 377.936 KB) Data publikacji: 2018-08-28 14:26:19 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. udostępnienia informacji o środowisku
(wnsrodowisko09.pdf - 2505.075 KB) Data publikacji: 2018-09-05 13:33:18 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. programu Wzorowa Łazienka
(wnlazienka.pdf - 2007.085 KB) Data publikacji: 2018-09-21 11:16:14 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. konopi włóknistych
(konopie.pdf - 721.544 KB) Data publikacji: 2018-09-21 11:25:57 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. bezdomnych zwierząt
(wnzwierzetabezdomne.pdf - 90.903 KB) Data publikacji: 2018-10-11 09:25:41 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. analiz przestrzenych
(analizy.pdf - 474.45 KB) Data publikacji: 2018-10-30 13:30:03 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. zamówień publicznych
(WNzamowienia.pdf - 1255.322 KB) Data publikacji: 2018-11-23 11:46:25 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. systemu do trasmisji obrad Rady Gminy i głosowania
(radasystem.pdf - 2269.225 KB) Data publikacji: 2018-11-29 13:42:13 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. systemu obsługi zamówień publicznych, obiegu dokumentów, weryfiakcji podpisu
(wnsystem.pdf - 501.282 KB) Data publikacji: 2018-11-29 13:44:28 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. danych pracownika ds. realliazcji gminnego programu Przeciw działania Narkomanii
(narkomania.pdf - 299.226 KB) Data publikacji: 2018-11-29 13:46:47 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
(wn_inspektor.pdf - 601.915 KB) Data publikacji: 2018-12-07 11:09:34 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot.zezwolenia na utrzymanie psów ras agresywnych
(wnzezwoleniapsy.pdf - 527.723 KB) Data publikacji: 2018-12-12 09:37:05 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dotacji oraz wydatków dla przedszkoli z terenu gminy
(dotacjeprzedszkole.pdf - 680.754 KB) Data publikacji: 2018-12-14 09:25:32 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. systemów do prowadzenia transmisji sesji oraz prowadzenia głosowań imiennych
(transmisja.pdf - 306.08 KB) Data publikacji: 2018-12-19 14:45:11 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. udostepnienia sprawozdań: OS-3; OS-5; M-06; RRW-2
(wnsprawozdania.pdf - 1425.766 KB) Data publikacji: 2018-12-21 13:07:38 Redaktor: Piotr Giereś
Petycja dot. wprowadzenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych w Urzędzie
(wnzamowienia19.pdf - 1069.23 KB) Data publikacji: 2019-01-10 14:27:40 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wydatków i dotacji dla przedszkoli publicznych
(wndotacjeprzedsz.pdf - 620.28 KB) Data publikacji: 2019-01-11 13:36:26 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. funkcjonowania na terenie Gminy Czarnocin Spółek Wodno –Melioracyjnych
(wnmelioracja.pdf - 225.496 KB) Data publikacji: 2019-01-11 13:37:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wskazania osób zajmujących się oświatą i przetargami
(wnprzetargi.pdf - 354.758 KB) Data publikacji: 2019-01-18 09:06:10 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. czasowego odebrania zwierzęcia właścicielom / opiekunom w latach 2016-2018
(wnzwierzaeta.pdf - 402.61 KB) Data publikacji: 2019-01-25 10:06:28 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania
(odpbezdomne.pdf - 6713.367 KB) Data publikacji: 2019-02-12 11:23:02 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przetargów/zapytań ofertowych na unieszkodliwianie odpadów azbestowych
(wnazbest.pdf - 653.516 KB) Data publikacji: 2019-03-05 14:22:23 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. udostępnienia skanów sprawozdań M-06, RRW-2 i OS-5 za 2018 r.
(wnsprawozdania2019.pdf - 1743.235 KB) Data publikacji: 2019-03-07 11:12:45 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. dostępności do transportu publicznego na terenie Gminy Czarnocin
(wntransport.pdf - 2564.628 KB) Data publikacji: 2019-03-22 10:13:38 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. korzystania z usług Inspektora Ochrony Danych oraz usług w zakresie bezpieczeństwa informacji
(wniod.pdf - 3375.839 KB) Data publikacji: 2019-03-25 13:40:42 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. emisji obligacji
(wnobligacje.pdf - 695.454 KB) Data publikacji: 2019-03-26 08:57:22 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. możliwości dzierżawy działki pod stworzenie farmy fotowoltaicznej
(wngrunt.pdf - 317.994 KB) Data publikacji: 2019-04-10 09:50:03 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. audytów wewnętrznych
(wnaudyt.pdf - 893.434 KB) Data publikacji: 2019-04-12 10:49:59 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. nowych miejsc wychowania przedszkolnego
(wnwychprzedsz2019.pdf - 377.582 KB) Data publikacji: 2019-04-26 11:25:43 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. gazu ziemnego
(wngaz2019.pdf - 366.381 KB) Data publikacji: 2019-04-26 11:30:50 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wykazu sołtysów
(wnsoltysi2019.pdf - 706.987 KB) Data publikacji: 2019-04-30 13:12:20 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. strony BIP i wniosków o udostępnienie informacji publicznej
(wnbip.pdf - 644.437 KB) Data publikacji: 2019-05-07 09:54:42 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. partnerstwa publiczno-prywatnego
(partnerstwopp.pdf - 899.219 KB) Data publikacji: 2019-05-07 10:11:35 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. wynagrodzeń
(wnplace.zip - 24070.867 KB) Data publikacji: 2019-05-13 12:47:46 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. bezpieczeństwa informatycznego
(odpbezpieczenstwo.pdf - 543.022 KB) Data publikacji: 2019-05-13 12:49:34 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. bezpieczeństwa informatycznego
(wnbezpinf.pdf - 1101.089 KB) Data publikacji: 2019-05-28 09:56:20 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. ferm przemysłowych
(wnklatki.pdf - 562.474 KB) Data publikacji: 2019-06-06 11:49:15 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. parku maszynowego
(wn_maszyny.pdf - 1399.947 KB) Data publikacji: 2019-06-17 11:35:46 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. uzupełniania parku maszynowego
(uzup_maszyny.pdf - 762.616 KB) Data publikacji: 2019-06-17 11:37:16 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. służbowych telefonów
(wntelefony.pdf - 1705.196 KB) Data publikacji: 2019-06-17 14:27:01 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. bezpieczeństwa informatycznego
(wnbezpinf20192.pdf - 3045.617 KB) Data publikacji: 2019-06-19 13:12:24 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. usług telekomunikacyjnych
(uslugitelekomunikacyjne.pdf - 1722.981 KB) Data publikacji: 2019-07-01 12:34:26 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. jakości działań instytucji publicznych na poziomie lokalnym
(wnjakoscdzialan.pdf - 609.364 KB) Data publikacji: 2019-07-02 10:24:05 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. audytu wewnętrznego
(wnaudyt2019.pdf - 341.884 KB) Data publikacji: 2019-07-03 09:03:41 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
(wnabsolutorium.pdf - 442.904 KB) Data publikacji: 2019-07-03 11:48:25 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. konsultacji, uzgodnień i opiniowania ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
(wntelekomunikacja.pdf - 1507.098 KB) Data publikacji: 2019-07-10 09:05:15 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. współpracy gmin z innymi jednostkami
(wnwspolpraca.pdf - 589.498 KB) Data publikacji: 2019-07-12 09:23:33 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. audytu wewnętrznego w zakresie finansów publicznych.
(wnaudytfin.pdf - 593.575 KB) Data publikacji: 2019-07-18 13:24:38 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. podatku VAT
(wnvat.pdf - 1426.378 KB) Data publikacji: 2019-07-23 14:26:05 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego tj. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.
(wntelefonia.pdf - 1382.101 KB) Data publikacji: 2019-07-30 12:41:23 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. przydomowych oczyszczalni ścieków
(wnoczyszczalnie.pdf - 657.096 KB) Data publikacji: 2019-08-22 14:24:34 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. telefonów służbowych
(wntelefonysl2019.pdf - 868.856 KB) Data publikacji: 2019-12-02 14:33:10 Redaktor: Piotr Giereś
Wniosek dot. prawa miejscowego 2019
(petycjaprawo2019.pdf - 5089.714 KB) Data publikacji: 2019-12-20 07:25:17 Redaktor: Piotr Giereś
Petycja z dnia 14.12.2020 r.
(petycja z dnia 14.12.2020.pdf - 41.677 KB) Data publikacji: 2020-12-22 18:26:51 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Petycja z dnia 20.12.2020 r.
(petycja z dnia 20.12.2020.pdf - 297.593 KB) Data publikacji: 2020-12-22 18:27:41 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Uzupełnienie petycji
(uzupelnienie petycji.pdf - 117.943 KB) Data publikacji: 2021-01-25 17:20:47 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
petycja z dnia 11.12.2020
(petycja z 11.12.2020.pdf - 488.38 KB) Data publikacji: 2021-02-10 19:40:59 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Petycja z dnia 1.03.2021 r.
(petycja z 01.03.2021.pdf - 407.911 KB) Data publikacji: 2021-03-02 21:53:46 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
(petycja z 24.02.2021.pdf - 352.831 KB) Data publikacji: 2021-03-10 16:57:06 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Petycja z dnia 19.03.2021
(petycja z 19.03.2021.pdf - 125.713 KB) Data publikacji: 2021-03-24 19:36:19 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Petycja z dnia 09.05.22. Poprawa efektywnosci eneergetycznej, dywersyfikacja źródeł energi
(Poprawa_Efektywnosci_Eneergetycznej_-_Dywersyfikacja_Zrodel_Energii-_Zmieniajmy_Gminy_Na_Lepsze__1_.pdf - 237.918 KB) Data publikacji: 2022-05-09 21:08:55 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6136

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2016-10-12 09:46:55
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2016-10-12 09:51:39
Ostatnia zmiana: Krzysztof Adamczyk, data: 2022-05-09 21:08:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony