Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

ZAKUP I DOSTAWA RIDERA WRAZ Z PRZYCZEPĄ

Opublikowany:
Wygasł:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa opału dla nauczycieli emerytów z terenu gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zagajów, przysiółki Bugaj i Podlesie

Opublikowany:
Wygasł:

ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku do celów rekreacyjno - wypoczynkowych w miejscowości Swoszowice

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciuślice oraz zakup wyposażenia do budynku

Opublikowany:
Wygasł:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2013 roku na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2013 roku wraz z rozcieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0-696 do 0+905, na dł 209 mb; 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Błonia, odcinek od 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb.

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Projekt budowy kontenerowej pompowni wody na istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Mikołajowie

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek od km 0+798 do km 1+668, na dł. 870 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Kosówka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na dł. 685 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo - kulturalnego i rekreacyjno - kulturalnego Parku Podworskiego.

Opublikowany:
Wygasł:

Ogłoszenie - sprzedaż 9 sztuk drzew - gatunek "topola" i 1 sztuki drzewa - gatunek "jesion" znajdujących się na działce nr 412/2 położonej we wsi Czarnocin.

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Opublikowany:
Wygasł:

Ogłoszenie - sprzedaż 9 sztuk drzew - gatunek "topola" i 1 sztuki drzewa - gatunek "jesion" znajdujących się na działce nr 412/2 położonej we wsi Czarnocin.

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2013 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Czarnocin


znalezionych: 394 na 20 stronach
<<< poprzednia -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna >>>