Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-07-27 14:17:43
Wygasł: 2015-08-01

Odpłatna usługa gastronomiczna związana z realizacją imprezy plenerowej pn.: „Gminne Dożynki w Czarnocinie 2015”

Opublikowany: 2015-07-27 10:09:49
Wygasł: 2015-08-12

1) Przebudowa drogi gminnej Stradów, działka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dł. 570 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice - Kostrzeszyn, działki nr ewid. 93, 101, odcinek od km 0+000 do km 0+500, na dł. 500 mb.

Opublikowany: 2015-06-16 11:02:01
Wygasł: 2015-06-30

Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Korycie gm. Czarnocin

Opublikowany: 2015-06-02 11:37:16
Wygasł: 2015-06-16

DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Opublikowany:
Wygasł:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mikołajów

Opublikowany: 2015-03-13 14:43:37
Wygasł:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 130 i 410, w miejscowości Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+440 oraz od km 1+140 do km 1+230, na dł. 530 mb

Opublikowany:
Wygasł:

1) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Zbór, działka nr ewid. 171, odcinek od km 0+000 do km 0+ 592, na dł. 592 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Góry, działka nr ewid. 507, odcinek od km 0+000 do km 0+395, na dł. 395 mb, 3) Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 1, działka nr ewid. 227/1, odcinek od km 0+000 do km 0+303, na dł. 303 mb.

Opublikowany:
Wygasł:

1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, działka nr ewid. 73, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Cieszkowy, działki nr ewid. 10, 239, 953, odcinek od km 0+000 do km 0+200 oraz od km 0+700 do km 1+720, na dł. 1220 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i rowów gminnych w 2015 roku na terenie Gminy Czarnocin, w podziale na zadania

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki

Opublikowany:
Wygasł:

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 523 oraz 524 położonych w miejscowości Mękarzowice

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2015

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Opracowanie i wydruk naklejek samoprzylepnych na sprzęt zakupiony w ramach Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Szansa na lepszy start w przyszłość

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Opatkowiczki i Miławczyce

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb


znalezionych: 395 na 20 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>