Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki

Opublikowany:
Wygasł:

Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 523 oraz 524 położonych w miejscowości Mękarzowice

Opublikowany:
Wygasł:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2015

Opublikowany:
Wygasł:

Zakup i dostawa tonerów do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie w 2015 roku

Opublikowany:
Wygasł:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Opracowanie i wydruk naklejek samoprzylepnych na sprzęt zakupiony w ramach Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Szansa na lepszy start w przyszłość

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Opatkowiczki i Miławczyce

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 529 od nieruchomości nr 528 położonych w miejscowości Koryto

Opublikowany:
Wygasł:

Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach Miławczyce i Opatkowiczki

Opublikowany:
Wygasł:

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin w podziale na zadania

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb

Opublikowany:
Wygasł:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, drukarek i urządzeń sieciowych oraz szkolenie i dostawa sygnału internetowego w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość”

Opublikowany:
Wygasł:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany:
Wygasł:

Przebudowa drogi gminnej Sokolina - Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb


znalezionych: 384 na 20 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>