Specyfikacje
Strona zawiera specyfikace do pobrania w formacie pdf.

Załączone pliki:
SIWZ KSZTAŁTOWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SOKOLINA (SIWZ_ SOKOLINA.pdf - 762.224 KB)
Data publikacji: 2009-07-13 12:55:49 Redaktor: Piotr Giereś
Przedmiar robót do SIWZ KSZTAŁTOWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SOKOLINA (Przedmiar_Sokolina.pdf - 148.918 KB)
Data publikacji: 2009-07-28 08:53:11 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ_SP_Czarnocin (SIWZ_SP_Czarnocin.pdf - 12053.416 KB)
Data publikacji: 2010-04-15 12:44:57 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM (SIWZ_DOWOZ.pdf - 271.693 KB)
Data publikacji: 2010-05-18 14:31:50 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG W 2010 r. (SIWZ_drogi_2010.pdf - 5405.549 KB)
Data publikacji: 2010-05-25 13:34:36 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOSTAWA WĘGLA DO URZĘDU GMINY I SZKÓŁ Z TERENU GMINY CZARNOCIN (SIWZ_OPAL_2010.pdf - 254.499 KB)
Data publikacji: 2010-07-22 09:49:38 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 1 (SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_1.7z - 11727.238 KB)
Data publikacji: 2010-08-26 07:58:03 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 2 (SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_2.7z - 13386.994 KB)
Data publikacji: 2010-08-26 08:11:47 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 3 (SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_3.7z - 14770.331 KB)
Data publikacji: 2010-08-26 08:25:53 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 4 (SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_4.7z - 14477.215 KB)
Data publikacji: 2010-08-26 08:42:22 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 5 (SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_5.7z - 15128.774 KB)
Data publikacji: 2010-08-26 08:57:42 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ HALA. (SIWZ__HALA.zip - 96477.227 KB)
Data publikacji: 2010-09-02 14:02:29 Redaktor: Piotr Giereś
Umowa hala 2 (Umowa_hala_2.pdf - 988.808 KB)
Data publikacji: 2010-09-15 08:30:06 Redaktor: Piotr Giereś
Kosztorys do SIWZ OCZYSZCZALNIE (kosztorys.zip - 157.028 KB)
Data publikacji: 2010-09-16 07:59:33 Redaktor: Piotr Giereś
Opis: Plik w formacie ath i KST
SIWZ KREDYT (SIWZ_KREDYT.zip - 234.693 KB)
Data publikacji: 2010-11-04 12:17:18 Redaktor: Piotr Giereś
Załącznik nr 2 w rodziale E formularz ofertowy (zalacznik_kredyt.pdf - 94.607 KB)
Data publikacji: 2010-11-10 09:31:08 Redaktor: Piotr Giereś
Konserwacja oświetlenia ulicznego 2011 (kons_oswietlenia.pdf - 110.031 KB)
Data publikacji: 2011-01-07 11:49:51 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ WYMIANA ZNISZCZONYCH PODŁÓG W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOLINIE (SIWZ_Sokolina_podloga.zip - 12684.882 KB)
Data publikacji: 2011-04-05 11:55:44 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ WYMINA PODŁÓG I KORYTARZY ORAZ RYNIEN BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOLINIE (Sokolina_podlogi_rynny.pdf - 221.896 KB)
Data publikacji: 2011-04-06 08:20:43 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN (SIWZ_DOWOZ2011.pdf - 274.747 KB)
Data publikacji: 2011-06-02 09:41:15 Redaktor: Piotr Giereś
Załącznik nr 6 do SIWZ dowóz i odwóz uczniów (zal6.pdf - 33.463 KB)
Data publikacji: 2011-06-06 12:14:57 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN (SIWZorlik2011.zip - 41203.23 KB)
Data publikacji: 2011-06-16 15:20:23 Redaktor: Piotr Giereś
OGŁOSZENIE WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN (OGLOSZENIE_ORLIK.pdf - 418.13 KB)
Data publikacji: 2011-06-16 15:21:17 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy. (SIWZ_Odnowa_wsi.zip - 21408.542 KB)
Data publikacji: 2011-07-19 13:25:32 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ Roboty remontowe budynku gimnazjum w Cieszkowach. (SIWZ_Cieszkowy_gim.zip - 497.1 KB)
Data publikacji: 2011-08-04 12:45:59 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy (SIWZ_odnowa wsi2.zip - 21637.229 KB)
Data publikacji: 2011-08-05 14:04:38 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ Dostawa węgla 2011 (SIWZ_WEGIEL_2011.pdf - 257.834 KB)
Data publikacji: 2011-09-01 13:42:23 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - wyposażenie świetlic (SIWZ_swietlice.zip - 928.487 KB)
Data publikacji: 2011-09-21 14:51:10 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana SIWZ - wyposażenie świetlic (zminaSIWZswietlice.pdf - 40.699 KB)
Data publikacji: 2011-09-26 12:48:58 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ kredyt (przetarg.kredyt2011.zip - 295.84 KB)
Data publikacji: 2011-10-04 09:31:33 Redaktor: Piotr Giereś
Sprostowanie do SIWZ kredyt (SIWZ_kredyt2011_sprost.pdf - 138.667 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 12:28:18 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja dodatkowa - kredyt (infdodatkredyt2011.pdf - 1385.831 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 12:33:07 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011 (SIWZ_odsniezanie2011.zip - 1588.664 KB)
Data publikacji: 2011-10-14 16:39:45 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana do SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011 (SIWZ_ZMIANA.zip - 924.743 KB)
Data publikacji: 2011-10-17 12:02:19 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sokolina (SIWZ_SAMOCHOD.zip - 390.819 KB)
Data publikacji: 2011-11-04 10:10:42 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sokolina. (SIWZ_SAMOCHOD1.zip - 390.952 KB)
Data publikacji: 2011-11-14 12:23:24 Redaktor: Piotr Giereś
Modifikacja SIWZ - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sokolina (modyfikacja_SIWZ_samochod.pdf - 74.844 KB)
Data publikacji: 2011-11-18 14:55:13 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cieszkowach (SIWZ_sala_Cieszkowy.zip - 2492.229 KB)
Data publikacji: 2012-01-17 13:13:33 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie (sala_Czarnocin.zip - 1448.108 KB)
Data publikacji: 2012-01-17 15:01:10 Redaktor: Piotr Giereś
Zakup oleju napędowego (SIWZ_paliwo_2012.pdf - 227.378 KB)
Data publikacji: 2012-02-10 13:37:54 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby biężącego utrzymania dróg gminnych w 2012 roku wraz z rozładunkiem polegającym na rozcieleniu tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin (SIWZKruszywo.pdf - 614.381 KB)
Data publikacji: 2012-03-26 13:46:49 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy odcinek od km 0+000 do 0+715 na dł. 750 mb (SIWZ_drogakolosy.zip - 8885.213 KB)
Data publikacji: 2012-04-11 14:01:31 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ- Ogłoszenie - Przebudowa drogi gminnej Kolosy Kosówka odcinek od km 0+000 do 0+550 na dł. 550 mb (SIWZ_droga Kolosy_Kosowka.zip - 10480.542 KB)
Data publikacji: 2012-04-11 15:32:29 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb (SIWZ_STRADOW2012.zip - 5231.257 KB)
Data publikacji: 2012-04-30 14:34:18 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ- Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów (SIWZ_Zagajow.zip - 3018.332 KB)
Data publikacji: 2012-05-14 13:34:58 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ- Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany (SIWZ_ Debiany.zip - 2800.535 KB)
Data publikacji: 2012-05-14 14:52:18 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana SIWZ - Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany (zmianasiwzremontdebiany.pdf - 26.491 KB)
Data publikacji: 2012-05-16 11:43:27 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana SIWZ - Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów (zmiansiwzremintzagajow2012.pdf - 26.251 KB)
Data publikacji: 2012-05-16 11:44:10 Redaktor: Piotr Giereś
DRUGA SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb (SIWZdrogastradow2_2012.zip - 5232.382 KB)
Data publikacji: 2012-05-19 00:06:24 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN (SIWZ_DOWOZ2012.pdf - 276.179 KB)
Data publikacji: 2012-06-01 10:38:38 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zakup energii elektrycznej (SIWZ_ENERGIA.zip - 840.759 KB)
Data publikacji: 2012-07-04 09:59:47 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Miławczyce - Dębiany od km 0+000 do km 0+650, dł 650 mb (SIWZ_Milawczyce2012.zip - 4821.875 KB)
Data publikacji: 2012-07-11 11:41:58 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Michałowice - Michałowice od km 0+230 do km 0+750, dl 530 mb (SIWZ_Michalowice.zip - 6910.304 KB)
Data publikacji: 2012-07-11 13:32:32 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Krzyż - Dębiany, odcinek od km 0+500 do km 1+056, dł 556 mb (SIWZ_KRZYZ_DEBIANY.zip - 4424.71 KB)
Data publikacji: 2012-08-01 10:35:06 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zakup i dostawa węgla (SIWZ_WEGIEL2012.pdf - 218.739 KB)
Data publikacji: 2012-08-30 10:00:42 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Czarnocin (SIWZosniezanie2012.zip - 16430.838 KB)
Data publikacji: 2012-10-16 12:53:30 Redaktor: Piotr Giereś
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 (zaposw2013.pdf - 352.074 KB)
Data publikacji: 2012-12-13 11:19:33 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - - Kreowanie centrum miejscowości Czarnocin, czyli poprawa funkcjonalności, estetyki, podniesienie standardu przeszczeni publicznej po przez zagospodarowanie terenu wypoczynkowego, rozrywkowo - kulturalnego i rekreacyjnego kultularnego (ODNOWA_WSI_CZARNOCIN.zip - 47335.777 KB)
Data publikacji: 2013-02-26 13:51:12 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy -Kosówka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na dł. 685 mb (SIWZ_KOLOSY2013.zip - 6405.337 KB)
Data publikacji: 2013-04-09 13:13:07 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek od km 0+798 do km 1+668, na dł. 870 mb (SIWZ_kolosygosc_zal.zip - 4912.457 KB)
Data publikacji: 2013-04-09 14:26:10 Redaktor: Piotr Giereś
Zapytanie ofertowe - Projekt budowy kontenerowej pompowni wody na istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Mikołajowie (budpompowni2013.pdf - 508.127 KB)
Data publikacji: 2013-04-17 12:10:41 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - 1)Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0-696 do 0+905, na dł 209 mb, 2)Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Błonia, odcinek od 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb. (SIWZ_bieglow_czarnocin2013.zip - 9405.423 KB)
Data publikacji: 2013-04-19 18:00:31 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2013 roku wraz z rozcieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin (SIWZ_kruszywo2013.pdf - 608.735 KB)
Data publikacji: 2013-04-22 18:31:58 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN OD 1 LIPCA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU (SIWZ_ODPADY.zip - 664.19 KB)
Data publikacji: 2013-05-22 14:51:46 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM 2013 r (SIWZ_dowoz2013.pdf - 2167.072 KB)
Data publikacji: 2013-06-26 09:55:21 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Turnawiec dz. nr ewid. 53, 103 odcinek od km 0+000 do km 1+375, dł. 1375 mb (SIWZ_czarnocin_turnawiec_2013..zip - 18993.212 KB)
Data publikacji: 2013-07-10 14:45:25 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Czarnocin (SIWZ_utdrog2013.zip - 1490.088 KB)
Data publikacji: 2013-10-02 13:06:50 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego 2013 (SIWZ_kredyt_2013.zip - 246.96 KB)
Data publikacji: 2013-10-31 14:10:41 Redaktor: Piotr Giereś
Udzielenie kredytu długoterminowego 2013 - zmina (SIWZ_kredyt_2013_zmiana.zip - 269.602 KB)
Data publikacji: 2013-11-21 10:52:38 Redaktor: Piotr Giereś
Zakup i dostawa sprzętu sportowego do sal gimnastycznych ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach (SIWZ_sport2013.pdf - 338.835 KB)
Data publikacji: 2013-11-28 12:43:19 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego druga 2013 (SIWZ_kredyt22013.pdf - 250.948 KB)
Data publikacji: 2013-12-04 14:21:26 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego druga 2013 - korekta (SIWZ_kredyt2013_korekta.pdf - 141.33 KB)
Data publikacji: 2013-12-06 14:08:10 Redaktor: Piotr Giereś
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - kredyt 2013 (odsetki2.xls - 41.472 KB)
Data publikacji: 2013-12-09 14:11:56 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - - Dostawa kruszywa naturalnego łamanego w 2014 roku (SIWZ_kruszywo2014.pdf - 537.254 KB)
Data publikacji: 2014-01-15 11:08:48 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach (SIWZ_biblioteka2014.zip - 108919.868 KB)
Data publikacji: 2014-01-21 12:00:53 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy (SIWZ_CIESZKOWY2014.zip - 2842.859 KB)
Data publikacji: 2014-02-11 12:05:53 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin (SIWZ_OSWIETLENIE2014.zip - 44733.405 KB)
Data publikacji: 2014-03-13 11:49:52 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb (SIWZ_SOBOSZOW_ZAWADA2014.zip - 3034.555 KB)
Data publikacji: 2014-03-18 14:24:16 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin (SIWZ_Pompownia_2014.rar - 8472.772 KB)
Data publikacji: 2014-03-27 20:38:05 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie (siwztermo2014.zip - 37579.936 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 15:35:37 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 - Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie (inf_termo_nr1.pdf - 246.8 KB)
Data publikacji: 2014-04-07 14:02:45 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 2 - Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie (inf_termo_nr2.pdf - 230.609 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 08:26:16 Redaktor: Piotr Giereś
INFORMACJA dla Wykonawców nr 3 - Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie (inf_termo_nr3.pdf - 228.089 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 14:54:23 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Kosówka 3, od km 0+000 do km 0+381, na dł. 381 mb (SIWZ_kosowka2014.zip - 3608.965 KB)
Data publikacji: 2014-04-23 09:13:16 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014 (SIWZ_oczyszczalnie2014.zip - 56776.644 KB)
Data publikacji: 2014-04-24 12:54:27 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Dostawa kruszywa naturalnego łamanego z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2014 roku wraz z rozścieleniem tego kruszywa na drogach Gminy Czarnocin- etap II (SIWZ_dostkruszywaII2014.pdf - 536.067 KB)
Data publikacji: 2014-05-20 13:03:02 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM (SIWZ_dowoz2014.pdf - 388.916 KB)
Data publikacji: 2014-05-27 09:32:49 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+529, na dł. 529 mb. (SIWZ_drogamalzyce2014.zip - 5557.811 KB)
Data publikacji: 2014-05-27 13:32:13 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku (SIWZ_ODPADY2014.zip - 431.049 KB)
Data publikacji: 2014-06-03 13:29:50 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Stradów - Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dł. 354 mb- nawalny deszcz 2013 r (SIWZ_stradowdroga2014.zip - 19186.769 KB)
Data publikacji: 2014-08-13 12:42:15 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Krzyż, odcinek od km 0+666 do km 1+122, na dł. 456 mb- nawalny deszcz 2013 r (SIWZ_cieszkowydroga2014.zip - 9802.615 KB)
Data publikacji: 2014-08-13 13:53:36 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin 2014 (SIWZ_oczyszczalnie_2014.zip - 51314.746 KB)
Data publikacji: 2014-08-14 14:09:43 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ_Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin 2014 (SIWZ_wodociag_2014.zip - 20141.273 KB)
Data publikacji: 2014-08-14 14:53:09 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ Zakup energii elektrycznej 2014 (SIWZ_energia2014.zip - 1746.364 KB)
Data publikacji: 2014-09-08 13:23:45 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ- Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb 2014 (SIWZ_Sokolina_ Kolosy_3.zip - 14797.917 KB)
Data publikacji: 2014-09-29 14:09:22 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin (SIWZ_odsniezanie2014_2015.zip - 1829.747 KB)
Data publikacji: 2014-09-30 14:05:31 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb (SIWZ_droga_bieglow2014.zip - 4387.358 KB)
Data publikacji: 2014-10-08 13:24:09 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb (SIWZ_kolosy_konecmosty2014.zip - 16308.154 KB)
Data publikacji: 2014-10-08 14:42:50 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin w podziale na zadania (SIWZ_odsniezanie2__2014.zip - 1835.306 KB)
Data publikacji: 2014-10-09 15:41:22 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb (SIWZkolosykoiecmosty2014.zip - 15742.975 KB)
Data publikacji: 2014-10-23 17:33:11 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin 2014 (SIWZ_kredyt_2014.zip - 3929.816 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 13:37:50 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki (SIWZ_drogi022015.zip - 45851.866 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 12:16:02 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - 1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, działka nr ewid. 73, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb,2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Cieszkowy, działki nr ewid. 10, 239, 953, odcinek od km 0+000 do km 0+200 oraz od km 0+700 do km 1+720, (SIWZ_bieglow_cieszk_czarnocin2015.zip - 25756.339 KB)
Data publikacji: 2015-03-13 10:53:16 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - 1) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Zbór, działka nr ewid. 171, odcinek od km 0+000 do km 0+ 592, na dł. 592 mb,2) Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Góry, działka nr ewid. 507, odcinek od km 0+000 do km 0+395, na dł. 395 mb,3) Przebudowa drogi gm (SIWZ_Droga_kolosy_sok_2015.zip - 31674.364 KB)
Data publikacji: 2015-03-13 13:57:40 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 130 i 410, w miejscowości Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+440 oraz od km 1+140 do km 1+230, na dł. 530 mb (SIWZ_droga_debiany2015.zip - 15276.229 KB)
Data publikacji: 2015-03-13 14:35:45 Redaktor: Piotr Giereś

Urząd Gminy Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
tel. 41 3512028 fax. 41 3512029
www.czarnocin.com.pl