Zapytanie ofertowe na zadanie „Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie”.

2021-05-06 19:33:31 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r

2021-04-30 21:53:06 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2021-04-30 19:04:40 Ogłoszenia

. więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W/S WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

2021-04-19 19:25:32 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy

2021-04-02 10:47:08 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie”.

2021-03-31 20:10:34 Ogłoszenia

. więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwoju sportu.

2021-03-22 17:07:21 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 862/2 o powierzchni 0,30 ha w obrębie Cieszkowy. Znak:BG.6840.2.2.2020.

2021-03-15 18:03:13 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 160 o powierzchni 0,7527 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.3.2020.

2021-03-15 18:02:04 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 172 o powierzchni 0,3394 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.4.2020.

2021-03-15 18:00:45 Ogłoszenia

. więcej»