Unieważnienie zapytania ofertowego

2022-01-20 22:00:05 Ogłoszenia

. więcej»

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

2022-01-19 09:07:24 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy - Probołowice

2022-01-14 09:54:41 Ogłoszenia

. więcej»

Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnocin w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2023r.

2022-01-10 17:44:28 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku z terenu Gminy Czarnocin”

2022-01-05 17:09:45 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn.”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin”

2022-01-05 17:07:06 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościci Malżyce

2021-12-17 17:04:53 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Czarnocin na lata 2022-2026

2021-11-17 17:05:16 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Malżyce

2021-11-10 09:52:32 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Stradów

2021-11-03 18:36:51 Ogłoszenia

. więcej»