Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.5.2020.

2021-03-15 17:39:17 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 170 o powierzchni 1,12 ha w obrębie Zagaje Stradowskie. Znak:BG.6840.2.7.2020.

2021-03-15 17:36:00 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego którego celem jest : Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czarnocin

2021-03-05 17:06:57 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego którego celem jest : Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stradów i Malżyce

2021-03-05 16:53:33 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach Znak:SKO.PZ-71/608/17/2021 dot. wydania decyzji po rozpoznaniu odwołania od decyzji Nr 3/2020 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2021-03-03 16:48:47 Ogłoszenia

. więcej»

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

2021-03-03 15:52:30 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zmieniającej decyzję ostateczną Nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Czarnocin

2021-02-18 16:41:22 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do konkursu Asystent Rodziny

2021-02-05 16:28:23 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pomocniczne - Asystent Rodziny

2021-02-04 18:01:22 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01 17:36:32 Ogłoszenia o naborze

. więcej»