AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

2017-04-10 14:00:05 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-04-07 14:34:42 Ogłoszenia

. więcej»

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

2017-04-06 13:58:24 Ogłoszenia

W kwietniu rusza rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnocin. Poniżej przedstawiamy informacje o terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego. Wszelkich informacji o zapisach do szkół udzielają dyrektorzy placówek. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2017-03-31 10:55:05 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Informacja

2017-03-21 14:50:10 Ogłoszenia

z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: Urzestnictwo w rozgrywkach klubowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w klasie B runda wiosenna sezonu 2016/2017

2017-03-17 11:46:35 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru

2017-03-08 11:42:26 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacji pracy Urzędu w Urzędzie Gminy w Czarnocinie więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent ds. organizacji pracy Urzędu

2017-03-03 09:49:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2017-03-01 12:02:51 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań

2017-02-28 09:17:14 Ogłoszenia

. więcej»