Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak : BG.6840.1.2.2018

2019-07-23 10:57:43 Ogłoszenia

. więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Znak:SPN.III.7820.1.26.2017 z dnia 27.06.2019

2019-07-02 08:14:36 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.

2019-06-25 11:47:08 Ogłoszenia

„Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Charzowice, gm. Czarnocin, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie na działkach nr ew.: 114, 120, 121, 115, 116, 119, 189, 398, 387, 190, 191, 192, 395, 208, 211, 215, 246, 393, 217, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 249, 261, 319, 321, 322, 327, 328, 330, 335, 336, 268, 337/3, 324/1, 324/2, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 345, 350, 354, 353, 360/1, 361/1, 375, 376, 161, 394, 326, 389.” Znak: BG.6733.2.2019 z dnia 24.06.2019 r. więcej»

Ostatni termin zapisu na montaż instalacji solarnych

2019-06-17 14:09:08 Ogłoszenia

Gmina Czarnocin informuje o zbliżającym się końcu realizacji projektu pn. „ Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”, oraz o możliwości zapisu osób zainteresowanych montażem instalacji solarnych. więcej»

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 608/1 O POWIERZCHNI 0,6287 HA W OBRĘBIE STRADÓW

2019-05-24 08:47:07 Ogłoszenia

. więcej»

Sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 128 o powierzchni 0,11ha w obrębie Bieglów

2019-05-22 13:21:07 Ogłoszenia

. więcej»

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 128 O POWIERZCHNI 0,11 HA W OBRĘBIE BIEGLÓW

2019-05-17 10:34:35 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 128 O POWIERZCHNI 0,11 HA W OBRĘBIE BIEGLÓW

więcej»

Załącznik graficzny do ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak : BG.6840.1.2.2018

2019-05-16 09:59:59 Ogłoszenia

. więcej»

Załączniki graficzne do ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0,37 ha w obrębie Koryto. Znak : BG.6840.1.1.2018

2019-05-16 09:50:12 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak : BG.6840.1.5.2018

2019-05-14 11:59:47 Ogłoszenia

. więcej»