Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2019-12-09 14:37:42 Ogłoszenia o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie ogłasza nabór
na stanowisko urzędnicze Koordynator kierownik Klubu Senior+ więcej»

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnocin w 2020 r.

2019-11-28 08:50:14 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Czarnocin pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia w Mękarzowicach

2019-11-27 14:48:45 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Czarnocin pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia w Mękarzowicach

2019-11-27 14:47:39 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 22.11.2019. Znak – BG.6840.5.2019

2019-11-22 14:04:56 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 160 o powierzchni 0,7527 ha w obrębie Kolosy. Znak: BG.6840.3.3.2019

2019-11-15 14:58:34 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 862/2 o powierzchni 0,30 ha w obrębie Cieszkowy. Znak: BG.6840.3.2.2019

2019-11-15 14:47:03 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0,37 ha w obrębie Koryto. Znak: BG..6840.3.1.2019

2019-11-15 14:31:00 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Znak:BG.6840.4.2019 z dnia 25.10.2019 r

2019-10-25 09:47:47 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2019-10-25 09:44:08 Ogłoszenia

. więcej»