Obwieszczenie

2013-10-24 14:55:24 Ogłoszenia

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. Nr267). Wójt Gminy informuje, że dnia 10.10.2013r została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-10-21 14:54:50 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w dniu 18.10.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnocin” na działce o numerze ewidencyjnym 589/1, położonej w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-10-16 13:00:43 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXVIII odbędzie się dnia 29.10.2013r. ( wtorek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-10-15 09:14:46 Ogłoszenia

W dniu 11.10.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie w gminie Czarnocin, powiat Kazimierski. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-10-03 11:44:29 Ogłoszenia

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Bugaj w gminie Czarnocin, powiat Kazimierski więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-10-02 12:57:55 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia" Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnocin" więcej»

POSTANOWIENIE

2013-10-01 19:47:54 Ogłoszenia

o sprostowaniu oczywistej pomyłki polegającej na tym, iż w dniu 18.09.2013r. zostało wydane postanowienie ZN.OR.6220.1.4.2013 więcej»

POSTANOWIENIE

2013-10-01 19:43:25 Ogłoszenia

o sprostowaniu oczywistej pomyłki polegającej na tym, iż w dniu 18.09.2013r. zostało wydane postanowienie ZN.OR.6220.1.1.2013 więcej»

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania

2013-09-19 16:40:02 Ogłoszenia

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Bugaj w gminie Czarnocin więcej»

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania

2013-09-19 11:00:30 Ogłoszenia

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie w gminie Czarnocin więcej»