Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Będziaki

2018-12-19 14:40:44 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Gminy Czarnocin

2018-12-17 12:26:29 Ogłoszenia

. więcej»

Nabór na stanowisko pomocnicze – Animator Klubu

2018-12-14 10:38:17 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. współpracy z organizacjami oraz profilaktyki i zdrowia

2018-12-12 14:56:49 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

2018-12-03 13:05:24 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Czarnocin

2018-11-30 14:28:57 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-11-23 14:40:47 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Będziaki

2018-11-22 14:47:38 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2018-11-16 14:09:17 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie dot. Przebudowy drogi Charzowice, działka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 km 1+258, na dł. 1258 mb.

2018-11-08 08:21:27 Ogłoszenia

. więcej»