Obwieszczenie zawiadamiające o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Charzowice

2020-12-23 09:41:15 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr3/2020 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2020-12-21 18:25:56 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Czarnocin

2020-12-18 16:41:50 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-12-03 17:44:48 Ogłoszenia

. więcej»

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarnocin za 2019 rok

2020-11-27 16:58:26 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2020-11-27 16:52:23 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Charzowice

2020-11-23 18:15:52 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Znak:BG.6840.2.2020

2020-11-20 18:28:04 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy

2020-11-20 18:19:00 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2020-11-12 16:57:39 Ogłoszenia

. więcej»