Ogłoszenie dot. spisu inwentaryzacyjnego

2015-10-09 14:09:29 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie dot. spisu inwentaryzacyjnego

2015-10-09 14:07:59 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie dot. spisu inwentaryzacyjnego

2015-10-09 14:06:15 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie dot. spisu inwentaryzacyjnego

2015-10-09 14:04:44 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie dot. spisu inwentaryzacyjnego

2015-10-09 14:03:46 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-09-21 11:12:27 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr XII Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 30.09.2015r. ( środa ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

INFORMACJA o zmianie terminu sesji Rady Gminy w Czarnocinie

2015-08-25 14:10:49 Ogłoszenia

Sesja odbędzie się dnia 27 sierpnia 2015r. ( czwartek ) o godz. 11:00 ( a nie 31 sierpnia 2015 – jak poinformowano wcześniej ) więcej»

Informacja o ogłoszeniu przetargu

2015-08-20 10:43:14 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2015-08-12 10:10:20 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 10, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm.) w dniu 12.08.2015 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN w miejscowości Czarnocin gmina Czarnocin”. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-07-21 14:05:46 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr X Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 31.07.2015r. ( piątek ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»