Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Znak:BG.6840.3.2019 z dnia 27.09.2019 r.

2019-09-27 11:18:16 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Soboszów. Znak:BG.6830.1.2019.

2019-09-24 15:29:36 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

2019-09-24 15:06:31 Ogłoszenia

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia oraz słupowych stacji transformatorowych. więcej»

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane

2019-09-10 08:37:57 Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 510188348-N-2019 z dnia 09.09.2019 r o udzieleniu zamówienia na przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki. więcej»

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji NR 1/2019 w związku z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej

2019-08-29 10:58:45 Ogłoszenia

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 28.08.2019 r. została wydana decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Charzowice, gm. Czarnocin, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie na dz. nr ew.: 114, 120, 121, 115, 116, 119, 189, 398, 387, 190, 191, 192, 395, 208, 211, 215, 246, 393, 217, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 249, 261, 319, 321, 322, 327, 328, 330, 335, 336, 268, 337/3, 324/1, 324/2, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 345, 350, 354, 353, 360/1, 361/1, 375, 376, 161, 394, 326, 389”. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-08-09 13:20:32 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie gminy Czarnocin

2019-08-09 12:32:25 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2019-08-09 10:04:53 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.:

2019-07-25 08:42:37 Ogłoszenia

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Charzowice, gm. Czarnocin, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie na działkach nr ew.: 114, 120, 121, 115, 116, 119, 189, 398, 387, 190, 191, 192, 395, 208, 211, 215, 246, 393, 217, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 249, 261, 319, 321, 322, 327, 328, 330, 335, 336, 268, 337/3, 324/1, 324/2, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 345, 350, 354, 353, 360/1, 361/1, 375, 376, 161, 394, 326, 389.” Znak: BG.6733.2.2019 z dnia 24.07.2019 r. więcej»

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak : BG.6840.1.5.2018

2019-07-23 11:12:46 Ogłoszenia

. więcej»