Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

2017-02-24 14:47:43 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.Ia-4261/19/17 z dnia 24.02.2017 r. woda z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie jest przydatna do spożycia przez ludzi. więcej»

Ogłoszenie

2017-02-21 09:18:16 Ogłoszenia

dotyczące przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2017-02-20 13:39:29 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw organizacji pracy Urzędu więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-02-16 14:33:02 Ogłoszenia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn.zm.)

zawiadamia się więcej»

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-16 09:07:30 Ogłoszenia

. więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: Ubezpieczenie zawodników w roku 2017

2017-02-10 09:21:01 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji

2017-01-23 13:12:13 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

2017-01-20 09:42:19 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju decyzją znak: SE.Ia-4262/19/17 z dnia 19.01.2017 r. stwierdził brak przydatności wody z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie do spożycia przez ludzi. więcej»

OBWIESZCZENIE dotyczące budowy pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej

2017-01-18 08:32:43 Ogłoszenia

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn.zm.) więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-01-16 13:31:09 Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»