Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2021-06-15 15:12:36 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2021-06-11 14:47:48 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.07.2021r. do 31.07.2022r.”

2021-06-02 09:46:45 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego którego celem jest : Organizacja imprezy plenerowej

2021-05-28 20:11:09 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt: „W poszukiwaniu źródeł” – organizacja warsztatów edukacyjnych

2021-05-26 13:43:07 Ogłoszenia

. więcej»

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin

2021-05-21 18:24:35 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2021-05-21 17:32:25 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin

2021-05-14 09:28:56 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie Wójta Gminy w Czarnocinie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czarnocin

2021-05-11 17:01:57 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Czarnocin

2021-05-10 16:22:54 Ogłoszenia

. więcej»