Obwieszczenie

2016-08-11 13:23:21 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie

2016-08-11 13:20:01 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

2016-08-05 12:18:26 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

2016-08-03 14:38:26 Ogłoszenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju decyzją znak: SE.Ia-4261/170/16 z dnia 03.08.2016 r. stwierdził brak przydatności wody z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie do spożycia przez ludzi. więcej»

Obwieszczenie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2016-08-01 11:27:50 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że w dniu 26.07.2016 roku wpłynęło do tut. organu odwołanie więcej»

Informacja o wywieszeniu wykazu

2016-07-29 07:53:53 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszenie o wszczęciu postępowania

2016-07-28 09:45:38 Ogłoszenia

Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Zagajów-Charbinowice, działka nr ewid. 311, odcinek od km 1 + 400 do km 2 + 695, na dł. 1295 mb więcej»

Obwieszenie o wszczęciu postępowania

2016-07-28 09:42:49 Ogłoszenia

Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 0523T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280 więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia

2016-07-19 14:45:39 Ogłoszenia

. więcej»

Rozporządzenie wojewody

2016-07-19 10:23:00 Ogłoszenia

Ukazało się rozporządzenie porządkowe Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego. więcej»