Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

2020-02-21 14:34:22 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mękarzowice

2020-02-17 12:58:28 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2020-02-12 19:15:39 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Charzowice.

2020-02-07 15:53:40 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Bibloioteki Publicznej w Czarnocinie

2020-02-03 12:18:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projetu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: Ubezpieczenie zawodników w roku 2020

2020-01-31 12:37:38 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

2020-01-29 10:56:15 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Budownictwa i Geodezji Urzędu Gminy w Czarnocinie

2020-01-29 10:54:44 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - referent do spraw infrastruktury komunalnej

2020-01-27 12:35:38 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2020-01-17 13:23:42 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»