Obwieszczenie

2013-09-12 21:43:12 Ogłoszenia

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie, w gminie Czarnocin, powiat kazimierski realizowanego przez Gminę Czarnocin; 28-506 Czarnocin 100 więcej»

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - PILOTAŻOWY PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS III i IV

2013-09-03 15:04:21 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-08-28 14:15:02 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz.267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami/, w dniu 28.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-08-28 14:12:09 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz.267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami/, w dniu 28.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-08-20 13:48:11 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami/, w dniu 07.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor:
Gmina Czarnocin 100, 28 - 505 Czarnocin dla przedsięwzięcia: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Podlesie w gminie Czarnocin, powiat Kazimierza Wielka. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-08-20 13:45:56 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz. 267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami/, w dniu 07.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor:
Gmina Czarnocin 100, 28 - 505 Czarnocin dla przedsięwzięcia: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w sołectwie Zagajów - przysiółek Bugaj w gminie Czarnocin, powiat Kazimierza Wielka. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-07-18 08:51:50 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXIV odbędzie się dnia 29.07.2013r. ( poniedziałek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-06-25 14:26:24 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXIII odbędzie się dnia 27.06.2013r. ( czwartek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-05-24 11:49:54 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXII odbędzie się dnia 28.05.2013r. ( wtorek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
więcej»

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNOCINIE

2013-05-24 09:04:22 Ogłoszenia

. więcej»