Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

2018-02-23 12:48:03 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2018-02-20 09:35:26 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-02-14 13:43:07 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw budownictwa więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-13 11:20:54 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie więcej»

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Stradowie oznaczonej jako działka nr ewid. 608/1

2018-01-31 12:52:35 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie kwalifikacja wojskowa 2018 r.

2018-01-25 14:12:23 Ogłoszenia

. więcej»

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

2017-12-19 07:17:44 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-12-08 14:47:36 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- działka nr 608/1 w miejscowości Stradów

2017-12-04 11:29:40 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

2017-12-04 11:19:16 Ogłoszenia

. więcej»