Zawiadoienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-10-23 09:09:39 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-10-20 16:52:08 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Swoszowice. Znak: BG.6830.2.2020

2020-09-29 17:51:21 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji NR 2/2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Czarnocin.

2020-09-29 17:49:08 Ogłoszenia

. więcej»

Dostawa i montaż 2 garaży blaszanych ocynkowanych o konstrukcji z profili ocynkowanych wraz z posadowieniem i przytwierdzeniem na płytach wylewanych w miejscowości Czarnocin - PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-09-25 18:27:14 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Swoszowice. Znak BG.6830.2.2020.

2020-09-16 17:03:32 Ogłoszenia

. więcej»

Dostawa i montaż 2 garaży blaszanych ocynkowanych o konstrukcji z profili ocynkowanych wraz z posadowieniem i przytwierdzeniem na płytach wylewanych w miejscowości Czarnocin

2020-09-16 16:49:12 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn:

2020-09-04 08:04:48 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-08-28 17:54:02 Ogłoszenia

. więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

2020-08-05 16:51:03 Ogłoszenia

. więcej»