Zarządzenie Wójta Gminy w Czarnocinie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czarnocin

2022-05-09 09:09:44 Ogłoszenia

. więcej»

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: „Uczestnictwo w rozgrywkach klubowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w klasie B runda wiosenna sezonu 2021/2022”.

2022-04-15 09:24:10 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa, modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach”

2022-04-04 16:58:54 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja 1/OOŚ/2022 na inwestycję: „Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy - Probołowice, odcinek od km 0+544 do km 1+814, na dł. 1270 mb”

2022-03-31 18:49:05 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej

2022-03-24 13:35:36 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy - Probołowice

2022-03-16 09:10:17 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2022-03-11 09:11:00 Ogłoszenia

. więcej»

Przebudowa, modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach

2022-03-07 17:09:21 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy-Probołowice, odcinek od km 0+544 do km 1+814, na dł. 1270 mb.

2022-02-08 16:57:13 Ogłoszenia

. więcej»

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin.

2022-01-27 17:23:19 Ogłoszenia

. więcej»