Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-24 08:00:27 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-07-12 16:48:43 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 0519T Bugaj - Miłaczyce - Michałowice od km 1 + 750 do km 2+850

2018-07-12 12:05:10 Ogłoszenia

. więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2018-07-12 12:02:21 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-07-11 15:05:10 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Referent ds. infrastruktury komunalnej

2018-07-05 10:42:11 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw infrastruktury komunalnej

2018-07-03 14:56:28 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniające wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu

2018-06-26 15:04:56 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-06-22 12:16:59 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. infrastruktury komunalnej

2018-06-22 12:05:59 Ogłoszenia o naborze

. więcej»