Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2015-07-17 09:01:35 Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zamierzenia budowlanego pn. "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej związanej z przyłączeniem hali w miejscowości Bieglów gm. Czarnocin " więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonej

2015-07-06 10:16:41 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn.zm.) więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-06-22 14:30:27 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr IX Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 30.06.2015r. ( wtorek ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-06-19 08:40:17 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm./ zawiadamia się
więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2015-06-16 13:41:14 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na stanowisko urzędnicze – referent do spraw infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2015-06-12 12:46:03 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-06-08 14:42:01 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr VIII Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 17.06.2015r. ( środa ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej

2015-06-01 16:42:49 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2015-05-07 14:07:37 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm./
zawiadamia się więcej»

Owieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Czarnocinie

2015-05-07 13:07:40 Ogłoszenia

. więcej»