Uproszczona Oferta Realizacji Zamówienia Publicznego w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle chorych

2022-08-11 19:27:43 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0526T Będziaki-Kolosy-Kosówka-Kamienna-Kocina.

2022-08-11 19:16:35 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Asystent Rodziny

2022-08-09 18:33:39 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2022-08-01 10:44:00 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Asystent Rodziny

2022-08-01 10:01:08 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2022-07-22 20:28:43 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Zawiadomienie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 0138T Koniecmosty – Brodek – Wąski – Kamienna – Bogoryja – Stropieszyn – Charbinowice – Grodowice – Brodek – Bejsce – Dobiesławice, od km 2+710 d

2022-07-22 12:55:22 Ogłoszenia

. więcej»

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 02-06-2022r.

2022-07-07 17:31:24 Ogłoszenia

. więcej»

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 12-05-2022r.

2022-07-07 17:30:04 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarnocin dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0138T Koniecmosty – Brodek – Wąski – Kamienna – Bogoryja – Stropieszyn – Charbinowice – Grodowice – Brodek R

2022-07-04 18:51:05 Ogłoszenia

. więcej»