Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-11-23 14:40:47 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Będziaki

2018-11-22 14:47:38 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2018-11-16 14:09:17 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie dot. Przebudowy drogi Charzowice, działka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 km 1+258, na dł. 1258 mb.

2018-11-08 08:21:27 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-10-25 14:53:53 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr ewid. 608/1 położonej w Stradowie

2018-10-24 13:50:26 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Będziaki

2018-10-22 14:54:15 Ogłoszenia

. więcej»

KOLEKTORY SŁONECZNE

2018-10-22 14:51:35 Ogłoszenia

. więcej»

OBWIESZCZENIE dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi Charzowice, działka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 do km 1+258 na dł. 1258 mb".

2018-10-19 12:12:59 Ogłoszenia

. więcej»

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

2018-10-12 10:05:14 Ogłoszenia

. więcej»