Obwieszenie o wszczęciu postępowania

2016-07-28 09:45:38 Ogłoszenia

Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Zagajów-Charbinowice, działka nr ewid. 311, odcinek od km 1 + 400 do km 2 + 695, na dł. 1295 mb więcej»

Obwieszenie o wszczęciu postępowania

2016-07-28 09:42:49 Ogłoszenia

Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 0523T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280 więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia

2016-07-19 14:45:39 Ogłoszenia

. więcej»

Rozporządzenie wojewody

2016-07-19 10:23:00 Ogłoszenia

Ukazało się rozporządzenie porządkowe Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej

2016-07-12 13:09:56 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 10, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 12.07.2016 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej” więcej»

Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

2016-07-01 13:58:15 Ogłoszenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie informuje, iż zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.Ia-4262/116/16 z dnia 01.07.2016 r. woda z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie została warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi więcej»

Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnocinie

2016-06-09 14:05:10 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2016-05-20 13:29:38 Ogłoszenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RBG.6733.1.2016 więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie

2016-05-16 09:28:00 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie więcej»

Informacja o wywieszeniu wykazu

2016-04-27 20:24:25 Ogłoszenia

. więcej»