KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNOCINIE

2013-05-24 09:04:22 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-05-15 21:01:01 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w dniu 13.05.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kablowej linii energetycznej SN 15 kV. Budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04. Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku” więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-04-15 13:03:20 Ogłoszenia

W dniu 15.04.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: "budowa kontenerowej pompowni wody" na istniejącej sieci wodociągowej w Mikołajowie na działce nr ewid. 33, gm. Czarnocin. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-04-15 10:04:50 Ogłoszenia

W dniu 15.04.2013 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, Al. J. Piłsudskiego 15: 26-110 Skarżysko Kamienna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia: "Budowa kablowej lini energetycznej SN 15 kV. Budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/04. Przebudowa przyłącza
energetycznego do budynku." Gmina Czarnocin. Teren inwestycyjny objęty wnioskiem: Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi Nr 128, 130, 84/1 obręb Dębiany. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

2013-04-09 10:25:48 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o liczbie kandydatów uczestniczących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2013-04-03 11:02:29 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszenie o wydaniu decyzji

2013-03-26 08:20:24 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w dniu 25.03.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach” oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2013-03-21 14:37:13 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-03-15 14:36:01 Ogłoszenia

W dniu 15.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:"Budowa kontenerowej przepompowni wody na istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Mikołajowie" Gmina Czarnocin. Teren inwestycyjny objęty wnioskiem: Działka oznaczona numerem ewidencyjnym Nr 33 obręb Mikołajów. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2013-03-15 14:28:48 Ogłoszenia

W dniu 15.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku Filii w Michałowicach" Gmina Czarnocin. Teren inwestycyjny obięty wnioskiem: Działka oznaczona numerem ewidencyjnym Nr 151 obręb Michałowice. więcej»