Obwieszczenie kwalifikacja wojskowa 2018 r.

2018-01-25 14:12:23 Ogłoszenia

. więcej»

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

2017-12-19 07:17:44 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-12-08 14:47:36 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- działka nr 608/1 w miejscowości Stradów

2017-12-04 11:29:40 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

2017-12-04 11:19:16 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- działka nr 160 w miejscowości Kolosy

2017-11-16 18:23:21 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-10-27 08:11:12 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Obwieszczenie dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 776 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż

2017-10-17 10:55:53 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2017-10-16 14:27:56 Ogłoszenia

dot. Budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV Dębiany 1 i 4 w miejscowości Dębiany, gmina Czarnocin –RE Busko więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-10-16 14:26:00 Ogłoszenia

. więcej»