Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: Urzestnictwo w rozgrywkach klubowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w klasie B runda wiosenna sezonu 2016/2017

2017-03-17 11:46:35 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru

2017-03-08 11:42:26 Ogłoszenia o naborze

na stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacji pracy Urzędu w Urzędzie Gminy w Czarnocinie więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent ds. organizacji pracy Urzędu

2017-03-03 09:49:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2017-03-01 12:02:51 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań

2017-02-28 09:17:14 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

2017-02-24 14:47:43 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.Ia-4261/19/17 z dnia 24.02.2017 r. woda z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie jest przydatna do spożycia przez ludzi. więcej»

Ogłoszenie

2017-02-21 09:18:16 Ogłoszenia

dotyczące przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2017-02-20 13:39:29 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw organizacji pracy Urzędu więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-02-16 14:33:02 Ogłoszenia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn.zm.)

zawiadamia się więcej»

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-02-16 09:07:30 Ogłoszenia

. więcej»