Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia w miejscowości Soboszów gm. Czarnocin na dzia

2017-09-04 12:25:02 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „ Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0

2017-09-01 22:28:05 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

2017-08-04 22:14:51 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-08-04 14:45:49 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE

2017-07-27 08:22:58 Ogłoszenia

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE więcej»

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-07-24 13:36:37 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-07-10 12:26:37 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie więcej»

Obwieszczenie

2017-06-30 12:04:23 Ogłoszenia

dot. inwestycji: Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o dł. 37,9
km, więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referant do spraw ewidencji ludności, sportu i współpracy z jednostkami OSP

2017-06-28 12:28:57 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw ewidencji ludności, sportu i współpracy z jednostkami OSP

2017-06-23 08:50:09 Ogłoszenia o naborze

. więcej»