Rozporządzenie wojewody

2016-07-19 10:23:00 Ogłoszenia

Ukazało się rozporządzenie porządkowe Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej

2016-07-12 13:09:56 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 10, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 12.07.2016 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej” więcej»

Informacja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

2016-07-01 13:58:15 Ogłoszenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie informuje, iż zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: SE.Ia-4262/116/16 z dnia 01.07.2016 r. woda z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie została warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi więcej»

Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnocinie

2016-06-09 14:05:10 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2016-05-20 13:29:38 Ogłoszenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RBG.6733.1.2016 więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie

2016-05-16 09:28:00 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie więcej»

Informacja o wywieszeniu wykazu

2016-04-27 20:24:25 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnocin za okres od 1 stycznia do końca I kwartału 2016 roku

2016-04-27 20:21:39 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2016-04-11 12:43:13 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr XXI Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 18.04.2016r. ( poniedziałek ) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN Z DNIA 23 MARCA 2016 R

2016-03-24 11:27:05 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 pkt 3 w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Czarnocin na lata 2015-2022”. więcej»