Zawiadomienie o zebraniu materiałów

2018-08-08 12:46:15 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-08-02 12:21:52 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami więcej»

Zawiadomienie o zebraniu materiałów

2018-07-30 15:00:02 Ogłoszenia

. więcej»

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Stradowie oznaczonej jako działka nr ewid. 608/1

2018-07-27 08:10:05 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-24 08:00:27 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-07-12 16:48:43 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 0519T Bugaj - Miłaczyce - Michałowice od km 1 + 750 do km 2+850

2018-07-12 12:05:10 Ogłoszenia

. więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2018-07-12 12:02:21 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-07-11 15:05:10 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Referent ds. infrastruktury komunalnej

2018-07-05 10:42:11 Ogłoszenia o naborze

. więcej»