INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

2016-09-09 13:32:42 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie został wywieszony wykaz zawierający lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Czarnocin, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. więcej»

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

2016-08-26 22:33:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie został wywieszony wykaz zawierający lokal, stanowiący własność Gminy Czarnocin, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2016-08-17 13:46:04 Ogłoszenia

. więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2016-08-17 13:44:01 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie

2016-08-11 13:27:49 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wystąpienia do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie

2016-08-11 13:23:21 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie

2016-08-11 13:20:01 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

2016-08-05 12:18:26 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

2016-08-03 14:38:26 Ogłoszenia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju decyzją znak: SE.Ia-4261/170/16 z dnia 03.08.2016 r. stwierdził brak przydatności wody z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie do spożycia przez ludzi. więcej»

Obwieszczenie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2016-08-01 11:27:50 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że w dniu 26.07.2016 roku wpłynęło do tut. organu odwołanie więcej»