O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKA

2017-04-28 22:22:32 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji.: Budowa ścieżki
edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o dł. 37,9
km, dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz
ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne
przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarnocin przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-04-28 22:06:52 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie dot. opracowania korekty Programu Rewitalizacji Gminy Czarnocin na lata 2015-2022

2017-04-27 22:26:57 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2017-04-19 12:20:53 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent ds. infrastruktury komunalnej

2017-04-14 10:18:11 Ogłoszenia

. więcej»

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

2017-04-10 14:00:05 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-04-07 14:34:42 Ogłoszenia

. więcej»

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

2017-04-06 13:58:24 Ogłoszenia

W kwietniu rusza rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnocin. Poniżej przedstawiamy informacje o terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego. Wszelkich informacji o zapisach do szkół udzielają dyrektorzy placówek. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2017-03-31 10:55:05 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Informacja

2017-03-21 14:50:10 Ogłoszenia

z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego więcej»