Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

2017-12-04 11:19:16 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- działka nr 160 w miejscowości Kolosy

2017-11-16 18:23:21 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-10-27 08:11:12 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Obwieszczenie dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 776 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż

2017-10-17 10:55:53 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2017-10-16 14:27:56 Ogłoszenia

dot. Budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV Dębiany 1 i 4 w miejscowości Dębiany, gmina Czarnocin –RE Busko więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2017-10-16 14:26:00 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-10-16 13:10:57 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-10-11 14:06:50 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

2017-09-25 14:50:24 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 61+344,45 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż&#

2017-09-19 08:22:26 Ogłoszenia

. więcej»