Informacja o liczbie kandydatów startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełnijących wymagania formalne na samodzielne stanowisko urzędnicze do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2012-12-06 14:51:36 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o liczbie kandydatów startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełnijących wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent do spraw drogownictwa i rolnictwa w Urzedzie Gminy w Czarnocinie

2012-12-06 14:50:20 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2012-11-20 14:33:26 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2012-11-20 14:30:32 Ogłoszenia

. więcej»

Pismo Związku Pracodawców Producentów Materiałów Budownictwa

2012-10-26 10:14:14 Ogłoszenia

Pismo zawierające informacje wskazujące na praktykę stosowania, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, wyrobów budowlanych: złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, w sposób nieprawidłowy, tj, z przypadkowo dobranych elementów, których wzajemne oddziaływanie jest nieznane.
więcej»

Obwieszczenie dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 776

2012-10-10 12:57:33 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o naborze

2012-09-11 19:59:08 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza konkurs na stanowisko asystenta rodziny więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla dla nauczycieli emerytów z terenu gminy Czarnocin

2012-06-26 09:52:52 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2012-04-04 14:08:37 Ogłoszenia

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
"Budowa sceny w parku podworskim w miejscowości Czarnocin gm. Czarnocin". więcej»

Ogłoszenie o naborze

2012-03-13 08:26:55 Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnocinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego więcej»