Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Stradów

2016-02-11 08:17:44 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Koryto

2016-02-11 08:16:00 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Michałowice

2016-02-11 08:12:53 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Turnawiec

2016-02-11 08:08:40 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Opatkowiczki

2016-02-11 08:06:45 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Zagaje Stradowskie

2016-02-11 08:04:39 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2016-02-05 10:55:24 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2016-02-05 10:52:30 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. budownictwa

2016-02-05 10:51:06 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2016/2017

2016-02-05 10:23:33 Ogłoszenia

. więcej»