Wniosek o przyznanie dotacji celowej projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: Ubezpieczenie zawodników w roku 2017

2017-02-10 09:21:01 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji

2017-01-23 13:12:13 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

2017-01-20 09:42:19 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju decyzją znak: SE.Ia-4262/19/17 z dnia 19.01.2017 r. stwierdził brak przydatności wody z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie do spożycia przez ludzi. więcej»

OBWIESZCZENIE dotyczące budowy pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej

2017-01-18 08:32:43 Ogłoszenia

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn.zm.) więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-01-16 13:31:09 Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej"

2016-12-20 12:56:04 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

2016-12-12 13:22:20 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej"

2016-11-30 11:59:28 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 0523T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3 +220 do km 5 + 280 wraz z charakterystyką

2016-11-18 11:10:40 Ogłoszenia

Decyzja więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2016-11-18 11:04:05 Ogłoszenia

Postanowienie więcej»