Informacja

2019-04-02 13:25:29 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że na wniosek Rady Gminy oraz sołtysów Urząd Gminy w Czarnocinie przeprowadza aktualizację deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Znak: BG.6840.1-2.2019 z dnia 29.03.2019 r.

2019-03-29 12:33:41 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru - Referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

2019-03-04 14:45:15 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

2019-03-01 16:23:18 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 593 O POWIERZCHNI 0,2057 HA W OBRĘBIE KOLOSY

2019-02-19 16:30:18 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 593 O POWIERZCHNI 0,2057 HA W OBRĘBIE KOLOSY więcej»

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 160 O POWIERZCHNI 0,7527 HA W OBRĘBIE KOLOSY

2019-02-19 16:09:48 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 160 O POWIERZCHNI 0,7527 HA W OBRĘBIE KOLOSY

więcej»

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 288 O POWIERZCHNI 0,37 HA W OBRĘBIE KORYTO

2019-02-19 14:46:28 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 288 O POWIERZCHNI 0,37 HA W OBRĘBIE KORYTO więcej»

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 335 O POWIERZCHNI 0,19 HA W OBRĘBIE SOKOLINA

2019-02-19 14:30:24 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 335 O POWIERZCHNI 0,19 HA W OBRĘBIE SOKOLINA więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 862/2 o powierzchni 0,30 ha w obrębie Cieszkowy

2019-02-19 13:53:13 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 862/2 O POWIERZCHNI 0,30 HA W OBRĘBIE CIESZKOWY więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2019-02-18 12:37:28 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. więcej»