Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2015-03-11 12:52:29 Ogłoszenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./, Uchwały Rady Gminy NR XVIII/135/2012 z dnia 29.03.2012r., oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/243/2013 z dnia 27.06.2013r.
Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

OGŁOSZENIE

2015-03-10 13:45:00 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy i karty inwentaryzacyjne dla działek nr 113, 62, 126, 128 o łącznej powierzchni 0,72 ha położonych w Bieglów, stanowiąca mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kazimierskiego Znak: G.6800.12.2012 z dnia 05.07.2013 r. więcej»

Ogłoszenie

2015-03-10 13:43:43 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy i karty inwentaryzacyjne dla działek nr 105, 108, 124, 353 o łącznej powierzchni 3,51 ha położonych w Sokolinie, stanowiąca mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kazimierskiego Znak: G.6800.6.2014 z dnia 09.06.2014 r. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

2015-03-06 08:44:59 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. więcej»

Konsultacje projektu pn. Program współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

2015-03-03 14:30:25 Ogłoszenia

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i czekamy na Państwa opinie. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-03-02 12:29:14 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr V Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 10.03.2015r. ( wtorek ) o godzinie 8:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Obwieszczenie

2015-02-20 13:33:34 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. Poz.267 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami/, w dniu 20.02.2015r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek, który złożył Inwestor: więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych

2015-02-09 06:53:20 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

2015-02-05 09:45:18 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

2015-02-03 14:50:18 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie przeznacza do dzierżawy w drodze bezprzetargowej następujące działki więcej»