Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: Uczestnictwo w rozgrywkach klubowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w klasie B

2018-09-20 07:45:24 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Soboszów

2018-09-19 09:57:07 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-09-03 12:28:56 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Soboszów

2018-08-21 14:22:15 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Soboszowie

2018-08-20 11:10:09 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami

2018-08-20 08:05:32 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze

2018-08-20 07:54:14 Ogłoszenia o naborze

Referent do ochrony zabytków i współpracy z organizacjami więcej»

Zawiadomienie o zebraniu materiałów

2018-08-08 12:46:15 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-08-02 12:21:52 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami więcej»

Zawiadomienie o zebraniu materiałów

2018-07-30 15:00:02 Ogłoszenia

. więcej»