Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak : BG.6840.1.5.2018

2019-05-14 11:59:47 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 160 o powierzchni 0,7527 ha w obrebie Kolosy. Znak : BG.6840.1.4.2018

2019-05-14 11:43:40 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 862/2 o powierzchni 0,30 ha w obrębie Cieszkowy. Znak :BG.6840.1.3.2018

2019-05-14 11:28:22 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak : BG.6840.1.2.2018

2019-05-14 11:16:44 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0,37 ha w obrębie Koryto. Znak BG.6840.1.1.2018

2019-05-14 11:01:06 Ogłoszenia

. więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

2019-04-03 10:58:17 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja

2019-04-02 13:25:29 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że na wniosek Rady Gminy oraz sołtysów Urząd Gminy w Czarnocinie przeprowadza aktualizację deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Znak: BG.6840.1-2.2019 z dnia 29.03.2019 r.

2019-03-29 12:33:41 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru - Referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

2019-03-04 14:45:15 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

2019-03-01 16:23:18 Ogłoszenia o naborze

. więcej»