Obwieszczenie „Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN w miejscowości Opatkowiczki, Koryto gmin Czarnocin”

2016-09-16 14:20:13 Ogłoszenia

Obwieszczenie„Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN w miejscowości Opatkowiczki, Koryto gmin Czarnocin” więcej»

Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi

2016-09-16 10:57:13 Ogłoszenia

Informacja więcej»

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

2016-09-09 13:32:42 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie został wywieszony wykaz zawierający lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Czarnocin, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. więcej»

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

2016-08-26 22:33:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie został wywieszony wykaz zawierający lokal, stanowiący własność Gminy Czarnocin, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2016-08-17 13:46:04 Ogłoszenia

. więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2016-08-17 13:44:01 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie

2016-08-11 13:27:49 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wystąpienia do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie

2016-08-11 13:23:21 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Obwieszczenie

2016-08-11 13:20:01 Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: więcej»

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

2016-08-05 12:18:26 Ogłoszenia

. więcej»