INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE

2017-07-27 08:22:58 Ogłoszenia

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNE ZASIŁKI OPIEKUŃCZE więcej»

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-07-24 13:36:37 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-07-10 12:26:37 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie więcej»

Obwieszczenie

2017-06-30 12:04:23 Ogłoszenia

dot. inwestycji: Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o dł. 37,9
km, więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referant do spraw ewidencji ludności, sportu i współpracy z jednostkami OSP

2017-06-28 12:28:57 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw ewidencji ludności, sportu i współpracy z jednostkami OSP

2017-06-23 08:50:09 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

2017-06-14 13:48:31 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju decyzją znak: SE.Ia-4262/108/17 z dnia 14.06.2017 r. stwierdził brak przydatności wody z wodociągu publicznego Zagaje Stradowskie do spożycia przez ludzi. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2017-06-12 13:12:16 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw ewidencji ludności, sportu i współpracy z jednostkami OSP więcej»

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- kolektory słoneczne

2017-05-04 14:54:53 Ogłoszenia

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- kolektory słoneczne więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKA

2017-04-28 22:22:32 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji.: Budowa ścieżki
edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o dł. 37,9
km, dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz
ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne
przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" więcej»