Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-07-28 12:36:17 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr XLVIII Rady Gminy w Czarnocinie, odbędzie się dnia 11.08.2014r. (piątek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-05-22 09:27:36 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLVI odbędzie się dnia 04.06.2014r. ( środa ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Sprzedaż 3 sztuk drzew - gatunek akacja szt. 1 oraz 2 sztuk drzew gatunek topola rosnących na działce nr 190/6 położonej w miejscowości Czarnocin

2014-05-20 14:55:27 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie o terminie realizacji zadania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin

2014-04-22 11:04:24 Ogłoszenia

. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-04-16 14:15:32 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLV odbędzie się dnia 25 .04.2014r. ( piątek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-03-13 12:01:48 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLIV odbędzie się dnia 20.03.2014r.( czwartek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2014-01-15 10:29:33 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLII odbędzie się dnia 28.01.2014r. ( wtorek ) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Ogłoszenie

2014-01-13 14:46:34 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy i karty inwentaryzacyjne dla działki nr 608 o łącznej powierzchni 0,64 ha położonej w Stradowie, stanowiąca własność Skarbu Państwa na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Busku Zdroju V zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej: Sygn.V Ns 130/13 z dnia 03.12.2013r.. więcej»

Ogłoszenie

2014-01-09 12:23:11 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 09.01.2014r wywieszono ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 294 obręb Stradów. więcej»

Ogłoszenie

2014-01-09 12:22:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 09.01.2014r wywieszono ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 593/2 obręb Czarnocin. więcej»