Owieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Czarnocinie

2015-05-07 13:07:40 Ogłoszenia

. więcej»

Uchwała Nr 5/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Czarnocinie z dnia 6 maja 2015 r.

2015-05-07 13:06:15 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

2015-04-03 08:52:35 Ogłoszenia

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2015-03-27 13:29:22 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

2015-03-16 14:15:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2015-03-13 12:24:57 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) w dniu 12.03.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia w miejscowości Mękarzowice gm. Czarnocin na działkach o numerach ewidencyjnych: 166, 168, 125, 214/1, 212, 250/3, 252/1, 254/3, 254/2, 256/1, 350 oraz w miejscowości Malżyce gm. Czarnocin na działce 380/54.” więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2015-03-11 12:52:29 Ogłoszenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./, Uchwały Rady Gminy NR XVIII/135/2012 z dnia 29.03.2012r., oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/243/2013 z dnia 27.06.2013r.
Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

OGŁOSZENIE

2015-03-10 13:45:00 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy i karty inwentaryzacyjne dla działek nr 113, 62, 126, 128 o łącznej powierzchni 0,72 ha położonych w Bieglów, stanowiąca mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kazimierskiego Znak: G.6800.12.2012 z dnia 05.07.2013 r. więcej»

Ogłoszenie

2015-03-10 13:43:43 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy i karty inwentaryzacyjne dla działek nr 105, 108, 124, 353 o łącznej powierzchni 3,51 ha położonych w Sokolinie, stanowiąca mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kazimierskiego Znak: G.6800.6.2014 z dnia 09.06.2014 r. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

2015-03-06 08:44:59 Ogłoszenia

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. więcej»