INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze - referent ds. infrastruktury komunalnej

2018-06-04 14:16:08 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

WYKAZ OSÓB POWOŁANYCH NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2018-06-04 13:04:28 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-05-15 14:55:35 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

2018-05-15 11:08:49 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-05-14 13:18:09 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Informacja PPIS w Busku-Zdroju z dnia 02.05.2018 r. skierowana do konsumentów wody wodociągu publicznego Stawiszyce

2018-05-07 21:35:36 Ogłoszenia

. więcej»

Komunikat PPIS w Busku-Zdroju z dnia 20.04.2018 r. skierowany do konsumentów wody wodociągu publicznego Stawiszyce

2018-04-24 14:23:28 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-04-23 14:38:41 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami

2018-03-28 09:35:32 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami

2018-03-27 11:06:34 Ogłoszenia o naborze

. więcej»